Kvalitet och miljö

  • För att minska resursåtgång och avfallsmängd bevakas process och produkt kontinuerligt.
  • Löpande förbättring av verksamheten genom att alla ska vara välinformerade.
  • Lösningar i samarbete med kund skapas för att minimera miljöpåverkan.

Vi gör vårt yttersta för att påverka miljön så lite som möjligt genom att återanvända allt plastmaterial och inte lämna något till kassation.

Hör av dig till oss för att få mer information om vårt miljöarbete.